Email marketing là một hoạt động kinh doanh bằng cách gửi email đến người nhận trong một danh sách để giới thiệu, quảng bá, cảm ơn… Có rất nhiều thủ thuật để gửi Email Marketing chúng ta nên tham khảo. Đặt logo và dòng liên hệ ngay đầu email, đồng thời tùy chỉnh nội dung […] > View article