youtube

Hãy để mọi người xem quảng cáo của bạn

Với quảng cáo TrueView, tiếp cận khách hàng tiềm năng khi họ xem hoặc tìm kiếm video trên YouTube – và chỉ trả tiền khi họ quan tâm tới video của bạn.
Bạn đã có video quảng cáo chưa?

START NOW

Không có video nào? Không vấn đề gì.

LEARN MORE

home__cost-5f27126b492135632b4be0992b5cc886
pricing__hero-e046afb79510fa488836e48ea762ae88

Chi phí

———— 

Chỉ trả tiền khi họ xem quảng cáo video của bạn

Bạn chỉ trả tiền khi ai đó chọn xem ít nhất 30 giây hoặc nhấp vào quảng cáo TrueView của bạn.

Quản lý

———— 

Trình quản lý , thống kê quảng cáo

Bạn sẽ nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực về cách mọi người phản hồi lại quảng cáo video của bạn. Vì vậy, bạn sẽ biết làm thế nào để làm tốt hơn.

youtube-trueview-lg
home__measure-a594da3d4d1e8ba9c33e26a86f884e99

Bắt đầu quảng cáo

red-phone-icon

Bạn chưa có Video?

Tạo một Video quảng cáo ngay trên điện thoại Smart của bạn bằng ứng dụng Youtube Director.

Xem hướng dẫn

YouTube-social-circle_red
Sẵn sàng quảng cáo?

Nếu bạn có sẵn Video quảng cáo, chỉ việc up lên Youtube và chạy.

Xem hướng dẫn

phone
Hỗ trợ kỹ thuật

0963286779.

Xem bản đồ