DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, SEO - CALL: 0963 286 779

07-02-2012 05:25:32 PM

Hosting

Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Khi bạn thuê một Web Hosting, điều đó cũng giống như bạn thuê một phòng trong một cao ốc để làm văn phòng hay trụ sở làm việc.

 

Hãy liên kết với chúng tôi qua kênh mạng xã hội